Rohkaisevia tuloksia AVH-kuntoutuksesta

Share

[Suomen Fysioterapeutit]
Ikääntynyttä aivoverenkiertohäiriön (AVH) sairastanutta kannattaa kuntouttaa kävelyn, halvaantuneen yläraajan käytön sekä päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen parantamiseksi. Kävely- ja käsikuntoutus näyttää soveltuvan hyvin laitos- ja avomuotoiseen kuntoutukseen iäkkäillä sairastaneilla, todetaan Kelan tutkimuksessa.

Kävelyn laitoskuntoutujista itsenäisten kävelijöiden määrä lisääntyi 45 %:sta 63 %:iin. Avokuntoutujien kävelynopeus kasvoi ja kävelymatka piteni. Muutokset elämänhallinnassa, tasapainossa ja mielialassa jäivät kuitenkin kävelyn laitos- ja avokuntoutujilla vähäisiksi. Laitoskuntoutujilla puolestaan yläraajan yleinen toiminta ja käden puristusvoima paranivat. Avokuntoutujilla vastaavasti yläraajan yleinen toiminta parani ja he paransivat kohtalaisesti päivittäisten toimintojensa laatua. Muutokset mielialassa, tasapainossa ja kävelykyvyssä jäivät käden laitos- ja avokuntoutujilla vähäisiksi.

Fondo Europeo de Desarrollo Regional